Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe i rejestrowe

Adres:

ul. Leśna 2 c 42-624 Ossy

Adres e-mail:

stowarzyszenie@mamatataija.org.pl

Numer telefonu:

883 345 432

NIP:

6452560462

REGON:

383089470

KRS:

0000780692

Numer rachunku bankowego:

PL 11 1050 1230 1000 0090 3187 4655