Z miłością. ,, Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi” – J. Green

Dostąpiliśmy ogromnego zaszczytu! Panie Dyrektorze Krzysztof Kratofil – dziękujemy! Otrzymaliśmy od Was tak wiele miłości – najwyższej siły wszechświata… I znów chce się chcieć i znów można góry przenosić! Do zobaczenia wkrótce.

Łączymy pozdrowienia i uściski ❤️

9 marca 2023